sàn gỗ tự nhiên

Tổng hợp các công trình mà Nguyên Trung đã làm. Xem thêm...

Hỗ trợ nhanh

hotro Mr. Trung

HOTLINE: 0913.062.063

Support online: skyper

Sàn gỗ Giáng Hương

Xem hết

Sàn gỗ giáng hương lào 15*90*450
Quy cách: 15 x 90 x 450
Giá: 1.200.000 VND
Sàn gỗ giáng hương Lào – 15 x 90 x 600
Quy cách: 15 x 90 x 600
Giá: 1.450.000 VND
Sàn gỗ giáng hương lào 15 x 90 x 750
Quy cách: 15 x 90 x 750
Giá: 1,750,000 VNĐ / m2
Sàn gỗ giáng hương lào – 15 x 90 x 900
Quy cách: 15 x 90 x 900
Giá: 1,800,000 VNĐ / m2
Sàn gỗ Giáng Hương Lào – 18 x 120 x 600
Quy cách: 18 x 120 x 600
Giá: 2,000,000 VNĐ / m2
Sàn gỗ giáng hương Lào 18 x 120 x 750
Quy cách: 18 x 120 x 750
Giá: 2,200,000 VNĐ / m2
Sàn gỗ giáng hương Lào – 18 x 120 x 900
Quy cách: 18 x 120 x 900
Giá: 2,600,000 VNĐ / m2
SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG EN
Quy cách: n/a
Giá: Liên hệ

Sản gỗ Căm Xe

Xem hết

Sàn gỗ căm xe 15*90*450
Quy cách: 15*90*450
Giá: 820,000 VND/ m2
Sàn gỗ căm xe 15*90*600
Quy cách: 15*90*600
Giá: 850,000 VNĐ / m2
Sàn gỗ căm xe 15*90*750
Quy cách: 15*90*750
Giá: 920,000 VNĐ / m2
Sàn gỗ căm xe 15*90*900
Quy cách: 15*90*900
Giá: 980,000 VNĐ / m2

Sàn gỗ Chiêu Liêu

Xem hết

Sàn gỗ Chiu Liu 15x120x450 FJ
Quy cách: 15x120x450
Giá: 850.000 VND
Sàn gỗ Chiu Liu 18x120x900
Quy cách: 18x120x900
Giá: 1.500.000 VND
Sàn gỗ Chiu Liu 15x90x900
Quy cách: 15 x 90 x 900
Giá: 1.150.000 VND/ m2
Sàn gỗ Chiu Liu 750
Quy cách: 15 x 90 x 750
Giá: 1,100,000 VNĐ / m2

Sàn gỗ Teak

Xem hết

Sàn gỗ Teak 15x90x450
Quy cách: 15 x 90 x 450
Giá: Liên hệ
Sàn gỗ teak – 600*90*15
Quy cách: 15 x 90 x 600
Giá: 1.050.000 VND
Sàn gỗ teak – 750*90*15
Quy cách: 15 x 90 x 750
Giá: 1.100.000 VND
SÀN GỖ TAEK LÀO 900*90*15
Quy cách: 15 x 90 x 900
Giá: 1.150.000 VND

Sàn gỗ Lim Lào

Xem hết

Sàn gỗ lim Lào 15 x 90 x 450
Quy cách: 15 x 90 x 450
Giá: 850.000 VNĐ / m2
Sàn gỗ lim Lào 15 x 90 x 900
Quy cách: 15 x 90 x 900
Giá: 1.150.000 VNĐ / m2
Sàn gỗ lim Lào 15 x 90 x 750
Quy cách: 15 x 90 x 750
Giá: 1.100.000 VNĐ / m2
Sàn gỗ Lim Lào 15 x 90 x 600
Quy cách: 15 x 90 x 600
Giá: 720.000 VND

Xem thêm các sản phẩm khác

Để lại số điện thoại chúng tôi gọi lại ngay !